Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van de firma Hanol, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08820400, inzake de website www.hanol.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de firma Hanol door middel van het klantensysteem van de firma Hanol en de verwerkingen via onze website Hanol.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
De firma Hanol respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Hanol. U dient zich ervan bewust te zijn dat de firma Hanol niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de firma Hanol, waarbij het kan gaan om een activiteit  of aankoop van een product, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het gezamenlijke klantensysteem van de firma Hanol en gebruikt om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door de firma Hanol worden gebruikt om u te informeren over producten, adviezen. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Hanol-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de firma Hanol. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de firma Hanol.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons op nemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.


Hanol 

Breede Goorstraat 4
7391 ZX  TWELLO

 
E-mail
Tel: 0571 273063
Fax: 0571-274738

Bewaartermijn
De firma Hanol bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid van de firma Hanol..

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de firma Hanol.  Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
6 september  2013